Cari maklumat mykedah: 
 
    Anda di sini: 
Selepas
Manuskrip Melayu : Refleksi Perkembangan Masyarakat Tradisional Kedah

oleh: Dato' Prof. Dr. Siti Hawa Haji Salleh

Abad yang ke-16 dianggap sebagai zaman penulisan manuskrip Melayu iaitu selepas masyarakat Melayu di Nusantara menguasai tulisan Jawi yang diterima bersama dengan agama Islam. Dalam abad inilah, ratusan malah ribuan manuskrip ditulis di pelbagai daerah di alam Melayu, terutama di istana-istana dan pusat pemerintahan. Sememangnya, tidak dapat dinafikan bahawa istana baik sebagai penaung mahupun sebagai pendorong telah memainkan peranan yang penting dalam penghasilan manuskrip ini.

Beberapa hasil tulisan historiografi Melayu tradisional membuktikan penglibatan istana, malahan raja-raja dan para pembesar sendiri dalam bidang penulisan ini. Bukan sahaja karya-karya yang dihasilkan itu ditulis atas arahan raja atau untuk kepentingan golongan bangsawan sendiri, seperti yang dapat dilihat dalam penulisan karya-karya historiografi itu, malah dalam banyak hal, orang-orang istana sendiri ikut terlibat secara langsung sebagai pengarang.

Sudah tentulah nama-nama Tun Seri Lanang, Raja Ali Haji dan Raja Chulan harus disebutkan sebagai contoh yang amat nyata. Selain mereka, terdapat beberapa orang lain seperti Sultan Badaruddin, Raden Anum, Tengku Dalam Kalsom, Raja Zubaidah dan lain-lain. Mungkin ramai lagi daripada kalangan istana yang menjadi pengarang, tetapi mengikut konvensi masyarakat pada zaman itu, mereka tidak menonjolkan nama-nama mereka pada karya-karya yang dihasilkan. Dengan itu, nama mereka terus tersembunyi daripada pengetahuan kita buat selama-lamanya.

Karya-karya yang dihasilkan bukanlah terhad kepada sastera sejarah atau karya historiografi yang secara langsung memperkatakan hal-ehwal istana dan kehidupan diraja sahaja, tetapi juga tulisan-tulisan yang bersifat umum seperti hikayat, syair dan lain-lain.

Istana juga menjadi perpustakaan manuskrip kerana pada zaman dahulu, raja sahaja yang mampu mempunyai manuskrip yang dikehendakinya. Golongan istana juga merupakan golongan elit pada zaman itu, di samping merupakan orang-orang yang mempunyai masa untuk menumpukan perhatian kepada bidang persuratan. Ternyata pada zaman ni segala aktiviti yang berkaitan dengan tradisi bertulis adalah berpusat di istana, sementara golongan rakyat lebih terlibat dengan aktiviti tradisi lisan.

Istana sebagai perpustakaan dapat kita baca dalam Sejarah Melayu apabila hikayat itu menceritakan bagaimana orang-orang Melaka menaikkan semangat mereka pada malam sebelum menghadapi musuh. Siapakah yang dapat menafikan kemungkinan adanya manuskrip-manuskrip lain di istana itu di samping Hikayat Muhammad Hanafiah dan Hikayat Amir Hamzah ?

mykedah.com
dihasilkan oleh:

PERBADANAN
PERPUSTAKAAN
AWAM KEDAH
Kedah State Public
Library Corporation
Dibiayai oleh :
Demonstrator Applications Grant Scheme (DAGS) of the National IT Council (NITC) Malaysia


Disokong oleh:
Kerajaan Negeri
Kedah Darul Aman
KEPERLUAN
Shockwave Flash™ untuk memaparkan animasi dan peta Klik

DAN Real Player untuk memaparkan klip video dan audio. Klik untuk download dan install sekarang!
Paparan terbaik dengan Internet Explorer 5.0 dengan resolusi 800x600.
   
  Hakcipta Terpelihara © 2002 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah.
Go!