Cari maklumat mykedah: 
 
   Anda di sini:
Selepas

Penanaman Padi Di Kedah
- Sejarah Peranan Dalam Ekonomi Negeri Kedah

Dato Dr. Afifudin Hj. Omar

PengenalanPembangunan Kedah Darulaman sebagai sebuah Negeri Melayu di utara Semenanjung berlaku dengan pesat apabila asas ekonominya bertukar corak dari apa yang bertunjangkan perdagangan kepada berlandaskan pertanian, khususnya pertanian padi. Pertukaran ini diikuti dengan pemindahan pusat pemerintahan dari Daerah Muda-Merbuk ke Alor Star di dalam zaman pemerintahan Sultan Mohammad Jiwa Zainal Abidin (1710-1778). Tiga bentuk perkembangan ekonomi dan politik berlaku.

Perkembangan pertama ialah pembukaan tanah-tanah paya untuk dijadikan tanah-tanah sawah yang subur di dataran Kedah yang merintangi Kangar di utara dan Guar Chempedak di selatan, seluas lebih kurang 500 batu persegi atau 300,000 ekar. Pembukaan dataran Kedah ini menarik masuk tenaga-tenaga buruh yang banyak dari alam Melayu sekeliling, khususnya dari apa yang dipanggil Selatan Thailand sekarang ini, Sumatra Jawa, Kalimantan, Kelantan, Terengganu dan Perak. Kemasukan penduduk ini merupakan suatu faktor yang penting di dalam pertumbuhan ekonomi Kedah seterusnya. Di masa inilah iaitu di masa kadar peningkatan penduduk berlaku dengan pesatnya di samping berlakunya pembukaan tanah secara meluas, kekayaan negeri dan rakyat memuncak.

Ekoran dari perkembangan di atas, sempadan negeri yang berkesan (functional boundaries) mula meluas ke daerah-daerah pendalaman yang dahulunya hanya merupakan bahagian-bahagian pinggir di dalam sistem pentadbiran Kedah. Kawasan-kawasan pinggir ini mula diberi perhatian sewajarnya oleh Sultan lebih dari sebelumnya di mana penduduk-penduduknya tertakluk kepada tindak-tanduk orang-orang besar jajahan semata-mata.

Hasilnya ialah suatu pertumbuhan dan pembangunan sistem pentadbiran Negeri Kedah yang sophisticated dan matang untuk mengendalikan corak-corak ekonomi dan politik yang baharu misalannya sistem pemaritan yang besar yang dibina oleh Wan Mat Saman (1885), Tunku Yaakob (1890) dan Wan Yahya (1895) dengan jaringan-jaringan tali air dan jalan-jalannya yang banyak di samping menambahkan hasil pengeluaran, ianya juga merupakan suatu alat pentadbiran yang baharu dan berkesan sekali. Jaringan-jaringan taliair dan jalan-jalan baharu yang dibina seiring dengan taliair-taliair ini dapat digunakan untuk perhubungan pentadbiran dan juga pengawalan cukai ke atas barang-barang pengeluaran rakyat. Di masa pembukaan tanah inilah penggunaan undang-undang tanah Kedah yang dicipta pada tahun 1667 bernama Undang-undang Dato' Seri Paduka Tuan, berlaku seluas-luasnya.

Ketiga-tiga perkembangan di atas menjadikan Kedah Darulaman suatu negeri yang utuh dari segi penyatuan penduduk dan pemerintah, dari segi pengeluaran hasil, khususnya padi dan beras, dan dari segi penyertaan rakyat tani di dalam proses-proses politik negara. Keutuhan ini mula bergoncang apabila pembangunan ekonomi yang pesat mengakibatkan kemunculan golongan-golongan lain seperti golongan saudagar dan pegawai-pegawai kerajaan yang menjadi golongan-golongan perantaraan di antara Sultan dan rakyat. Kertas kerja ini adalah bertujuan menganalisakan proses penyatuan pemisahan-penyatuan di dalam sejarah Negeri Kedah. Proses dialectic yang dialami oleh masyarakat tani ini mengumbang-ambingkan nasib mereka di masa negara membangun ini, proses ini difahami agar tidak menjadi pandangan salah terhadap usaha-usaha kerajaan mencurahkan pelaburan pembangunan ke dalam masyarakat ini.

mykedah.com
dihasilkan oleh:

PERBADANAN
PERPUSTAKAAN
AWAM KEDAH
Kedah State Public
Library Corporation
Dibiayai oleh :
Demonstrator Applications Grant Scheme (DAGS) of the National IT Council (NITC) Malaysia


Disokong oleh:
Kerajaan Negeri
Kedah Darul Aman
KEPERLUAN
Shockwave Flash™ untuk memaparkan animasi dan peta Klik

DAN Real Player untuk memaparkan klip video dan audio. Klik untuk download dan install sekarang!
Paparan terbaik dengan Internet Explorer 5.0 dengan resolusi 800x600.
   
  Hakcipta Terpelihara © 2002 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah.
Go!