Selamat Datang ke laman web Raja Kita


Sistem Monarki Negeri Kedah
Kuasa Diraja
Perlantikan Sultan Kedah
Salasilah Duli-Duli Yang Maha Mulia
Alat Kebesaran Diraja
Adat Istiadat Diraja
Laman Utama
  
English Version
Sistem Monarki Negeri Kedah

Kedah Darul Aman

Sistem Monarki Negeri Kedah

Seperti mana termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Negeri Kedah Darul Aman mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sebagai Ketua Negeri.

Baginda juga adalah menjadi tumpuan dan lambang taat setia seluruh rakyat Negeri Kedah Darul Aman yang berbilang kaum dan sumber perpaduan rakyat yang berlainan keturunan bangsa, agama, kebudayaan dan adat resam.

   
Klik ke atas
Hak Cipta 2003 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Semua Hak Cipta Terpelihara. Konsep dan Rekaan Web Guru Asia.
  Maklum Balas