Selamat Datang ke laman web Raja Kita


Sistem Monarki Negeri Kedah
Kuasa Diraja
Perlantikan Sultan Kedah
Salasilah Duli-Duli Yang Maha Mulia
Alat Kebesaran Diraja
Adat Istiadat Diraja
Laman Utama
  
English Version
Adat Istiadat DiRaja
Mengenai Pertabalan

Penetapan Hari Pertabalan dan Perlantikan Jawatankuasa

Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Duli Yang Maha Mulia Sultanah Ke Balai Pertabalan

Menerima Tabik Kehormatan dan Pemeriksaan Barisan Kehormatan

Istiadat Pertabalan


Penetapan Hari Pertabalan dan Perlantikan Jawatankuasa

Menteri Besar setelah berunding dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan hendaklah menetapkan Hari Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sultan. Kemudian Menteri Besar hendaklah mempersembah maklum keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk diperkenankan cadangan itu.

Apabila cadangan tersebut telah diperkenankan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan akan memaklumkan melalui surat kepada Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong, Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Tuan-Tuan Yang Terutama Yang DiPertua Negeri bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah Darul Aman akan ditabalkan.

Dalam masa yang sama, Menteri Besar hendaklah memaklumkan melalui surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengenai cadangan hendak menabalkan Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah Darul Aman.

Di samping itu, Menteri Besar hendaklah melantik Jawatankuasa Kerja Pertabalan yang beliau sendiri menjadi pengerusinya. Jawatankuasa Kerja ini berkuasa melantik beberapa Jawatankuasa Kecil dan menetapkan rojokan penentuan untuk setiap Jawatankuasa.

   
Klik ke atas
Hak Cipta 2003 Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah. Semua Hak Cipta Terpelihara. Konsep dan Rekaan Web Guru Asia.
  Maklum Balas